Buradasınız

Kerkük Vakfı Araştırma Yarışması

Haseki Sultan Mah. Huzur Apt. Kuka Sok. No: 1 D:1 Fındıkzade-Fatih-İstanbul/TÜRKİYE Tel: +90-212-584-00-75 / 0090-533-938 4447 www.kerkukvakfi.org – e-mail: kerkukvakfi@kerkukvakfi.org Kerkük Vakfı Araştırma Yarışması Bağımsız ve birleşik bir Irak’ta Türkmen varlığını pekiştirmek, Türkmenler ve Türkmen kültürü hakkında gelecek nesillere daha köklü, ilmî ve tarafsız yazılı eserler bırakmak, kalem erbabı insanları doğru, iz bırakıcı, ikna edici ve güzel yazmaya teşvik etmek, her zaman vakfımızın amacı olmuştur. Bu maksatla faaliyetlerini İstanbul’da sürdürmekte olan Kerkük Vakfı, Türkçe ve Arapça olmak üzere ödüllü bir yarışma düzenlemiştir. Bu yarışmaya katılmanın şartları aşağıda sıralanmıştır: 1. Araştırma Irak Türkmenlerinin siyasî, edebî, sanatsal, tarihî veya sosyal konuları ile ilgili olacaktır. 2. Araştırma Türkçe, Arapça veya uluslararası başka bir dilde basılmış güvenilir kitap, ilmî makale veya rapor gibi kaynaklara dayandırılacaktır. 3. Yarışmaya katılacak olan çalışmaların daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. 4. Yarışmayı kazanan, sunmuş olduğu araştırmasının telif haklarını Kerkük Vakfı İktisadî İşletmesine imzalayacağı bir taahhütname ile devretmiş sayılacaktır. 5. Yazılar herhangi bir etnik, mezhep, siyaset veya düşünce grubunu rencide etmeyecektir. 6. 50 sayfadan az olmamak kaydıyla araştırma A4 boyutunda ve 12 punto ile yazılacak, ekte sunulmuş olan taahhütname ile birlikte dijital olarak Kerkük Vakfı e-posta adresi olan: kerkukvakfi@kerkukvakfi.orq na gönderilecektir. 7. Her yarışmacı en fazla bir araştırma ile katılabilecektir. 8. Yazılar en geç 30 Eylül 2021 tarihine kadar Kerkük Vakfı’na ulaştırılması gerekmektedir. Haseki Sultan Mah. Huzur Apt. Kuka Sok. No: 1 D:1 Fındıkzade-Fatih-İstanbul/TÜRKİYE Tel: +90-212-584-00-75 / 0090-533-938 4447 www.kerkukvakfi.org – e-mail: kerkukvakfi@kerkukvakfi.org Ödüller: 1. Türkçe dalında birinciliği kazanan araştırma yazısına 15.000 TL (Onbeşbin TL) para ödülü, ikinciliğe ve üçüncülüğe layık görülenlere de Vakıf Yönetim Kurulu’nun takdir ödülü ve plaketi verilecektir. 2. Arapça dalında birinciliği kazanan araştırma yazısına 1,500 USD (Binbeşyüz ABD Doları) para ödülü karşılığı, ikinciliğe ve üçüncülüğe layık görülenlere de Vakıf Yönetim Kurulu’nun takdir ödülü ve plaketi verilecektir. Gönderilen araştırma yazıları Kerkük Vakfı tarafından oluşturulan tanınmış ve uzman jüri üyelerince değerlendirilecektir. Yazılar, yazarların adları gizlenerek jüri üyelerine gönderilecektir. Değerlendirme sonuçları her yılın Aralık ayında ilan edilecektir. Kerkük vakfı, gerçeği arayan ve objektif olarak Irak Türkmen toplumunun ortak amaçlarına hizmet eden, Kerkük Vakfı’nın bakışı ve ilkeleri doğrultusunda çalışan bütün

 

bu yarışmaya katılmalarını beklemektedir. Kerkük Vakfı Başkanı 19 Mayıs 2021

 

 

 

Haseki Sultan Mah. Huzur Apt. Kuka Sok. No: 1 D:1

Fındıkzade-Fatih-İstanbul/TÜRKİYE

Tel: +90-212-584-00-75

www.kerkukvakfi.org – e-mail: kerkukvakfi@kerkukvakfi.org

 

استمارة طلب الاشتراك في مسابقة جائزة الابداع الفكري والأدبي لمؤسسة وقف كركوك

Kerkük Vakfı Fikrî Makale Yarışması’na Katılım Taahhütnamesi

19.05.2021

 

Katılımcı Bilgileri

البيانات

Açıklamalar

المعلومات

1.

Ad ve Soyad

الاسم واللقب كاملا

 

2.

Doğum Yeri

محل الولادة

 

3.

Doğum Tarihi

تاريخ التولد

 

4.

Baba Adı

اسم الأب

 

5.

Çalıştığı Kurum

محل العمل

 

6. 

Açık ve ayrıntılı adresi

العنوان الكامل

 

7.

E Postası

عنوان البريد الالكتروني

 

8. 

Ülke Kodu Dahil Telefon Numarası

رقم التلفون مع رقم المفتاح

 

9.

Katıldığı Araştırmanın Başlığı

عنوان البحث

 

 

 

Başlığı yukarıda belirtilen araştırmam Kerkük Vakfı Fikrî Makale Yarışması’nda her hangi bir ödüle layık görüldüğü takdirde, araştırmamın bütün telif haklarını Kerkük Vakfı’na devretmeyi taahhüt ederim. 

اتعهد بهذا بمنح حقوق التأليف الخاصة بي الى الشبكة الاقتصادية لوقف كركوك في حالة حصول الدراسة المقدمة من قبلي ضمن مسابقة جائزة الابداع الفكري والأدبي على أية جائزة.

 

Ad ve Soyad:

الاسم واللقب

 

İmza: 

التوقيع