Buradasınız

Editör’den TİKA’nın Alkışlanacak Hizmetleri

Editör’den
TİKA’nın Alkışlanacak Hizmetleri

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak çalışan ve kısa adı TİKA olan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, özellikle Türkiye sınırları dışında yaptığı faaliyetlerle büyük bir misyon yüklenmiş bulunuyor. TİKA iş birliğinde bulunulması hedeflenen devletler ve topluluklarla iktisadi, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarındaki ilişkileri güçlendiriyor. Bunları projeler, programlar ve faaliyetler aracılığıyla geliştiriyor. TİKA, yapılacak katkı, yardım ve ilgili süreçleri yürütmek ve mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli bir kuruluştur.

TİKA’nın esas faaliyet alanı Osmanlı coğrafyası üzerinde yaratılmış olan kültür varlıklarının korunması, restorasyonu ve gelecek kuşaklara aktarılması üzerinde yoğunlaşmıştır. Bununla da sınırlı kalmayan TİKA bütün bir Ortadoğu, Balkanlar ve Afrika’daki kardeş toplulukların sağlık, eğitim, sulama ve peyzaj düzenleme gibi alt yapı alanlarında sorunlar yaşayan kardeş ve Müslüman toplulukların da yardımına koşuyor. Onlara gerektiğinde acil insanî yardımlar sunuyor.

TİKA’nın Büroları ve Etkinlikleri
TİKA Balkanlardan Kırım ve Kafkasya Bölgesine, Kırım’dan Suriye, Irak, Lübnan ve Ürdün’e, Moğolistan’dan bütün bir Türk Cumhuriyetlerine, Afganistan, Tacikistan ve Pakistan’a, Mısır ve Afrika ülkelerine kadar uzanan muazzam bir coğrafyayı kapsayan dev bir alanda faaliyet sergiliyor. Bu ülkelerin çoğunda birer büro açmış ve böylece faaliyet ve etkinliğini bizzat bölgede izlemek üzere örgütlenen TİKA, yaklaşık 62 ülkede merkez bürolarına sahip olmuştur.

Yakından takip ederek izlediğimiz TİKA’nın restorasyon, yenileme, ihya projeleri ile eğitim ve sağlık alanlarında insanî yardım ve destekleri hakkında bilgi sahibi olabilmek için bu kuruluşun sitesine girmek yeterlidir. Şu adresi tıklarsanız önünüzde bütün Osmanlı coğrafyasını görmeniz mümkün olacaktır: www.tika.gov.tr

Öncelikle TİKA’nın sağlık, eğitim, iletişim alt yapısı ve insanî yardım projelerinden bazıları şunlardır:
Nijer-Türkiye Dostluk Okulu ve Dostluk Parkı
Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi İnşası
Yanya Nehri Dere Islahı Projesi
Irak, Tuzhumartu Belediyesi Yol Yapımı
İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımı
Irak, Bağdat Radyo FM Kurulması

TİKA’nın yenileme, restorasyon ve düzenleme projelerinden bazı örnekleri de aşağıya alıyoruz:
Kuzey Makedonya, Üsküp Sultan Murad Camii Restorasyonu
Ram Kalesi Restorasyonu
Sudan, Ali Dinar Evi Restorasyonu
Ali Şir Nevai Camii Restorasyonu
Irak, Kerkük Kayseri Çarşısı Restorasyonu
Şeyh Abdulkadir Geylani Türbesi Restorasyonu
Mostar Köprüsü
Sokollu Mehmet Paşa (Drina) Köprüsü (Bosna/Vişegrad)

Alkışı Hak Eden TİKA
Kültür varlıklarının sadece birer madde varlık olmadığını, bunlarla ilgili yaşanan hatıralarla birlikte değer taşıdığını ifade etmek gerekir. Tarihî yapıların hatıralarla birlikte bir bütün oluşturduğunu, koruma anlayışının da bu bilinçle ele alınması gerektiğini vurgulamakta yarar vardır. Cami, köprü, han, hamam ve türbelerin, medeniyet tarihimizde önemli birer varlık oldukları, insana hatta insanlığa yönelik işlevleri ile de ilgi topladıkları unutulmamalıdır. Taşıdıkları evrensel mesajla koruma altına alınmalarının de önemli birer kültür hizmeti oldukları, konuya da bu temel bilinçle yaklaşıldığı zaman anlam kazanacaklarını bir kez daha hatırlatalım.

Camileri, türbeleri, han ve hamamları, konak ve köprüleri ile imparatorluk coğrafyasının şehirleri süsleyen Osmanlı Devleti, tarihin en şerefli sayfalarında yer almaya hak kazanmıştır. Mimarî plastikleri ve estetik değerleri ile medeniyet tarihimizi süsleyen bu kültür varlıkları, Osmanlı Devleti’nin bu geniş coğrafyada yaşayan tebaasına tarih boyunca sunduğu ve hâlâ devam eden hizmetlerin en büyük belgeleridir.

Osmanlı şehirlerinin tamamında yer alan kültür varlıklarının bir kısmı günümüzde Türkiye sınırlarının dışında ve bulundukları bölgelerde hâlâ insanlara hizmet vermeğe devam etmektedir. Türkiye dışında kalan bu eserlerin onarımlarında Türkiye elinden geldiğince destek ve yardım sağlamaktadır. Tarihî eserlerin onarım işlerinde Türkiye hem teknik hem malzeme ve hem de maddî açıdan destek vermektedir.

Türkiye Devletini temsilen TİKA tarafından hâlâ birçok Müslüman ve kardeş ülkelere yardım eli uzatılmaktadır. Türkiye Devleti Osmanlı yadigârı olan bütün tarihî eserlerin korunması ve yaşatılması, Türkiye için ayrıca bir onur meselesidir. Osmanlının evrensel bakışı ve insanlığı kucaklayan misyonunu Türkiye Cumhuriyeti’nin de sürdürmesi, büyük devlet olma anlayışının bir ifadesidir. Üstelik Türkiye bunca ekonomik sıkıntı ve siyasî sorunlarla boğuşmasına rağmen, Osmanlı coğrafyasındaki dost ve komşu ülkelerden yaptığı destek, yardım ve hizmetleri esirgemiyor. Türkiye’nin kendine yakışan bu misyonu sürdürmesi, ona Osmanlı’nın evrensel bakışını sağlıyor. Bu açıdan bakıldığında TİKA, yürekten alkışlanmayı hak ediyor.

Osmanlı dönemi ürünü olan ve geniş bir coğrafyada yer alan eserler, birer anıt eser olarak da büyük değer taşırlar. Bağdat ve Kerkük’te, Şam ve Halep’te, Yemen’de, Kırım’da, Orta Asya’da, Moğolistan’da, Balkan ülkelerinde, tıpkı atalarımız gibi at koşturan TİKA’ya selam olsun. Bu hizmetleri etnik, din ve mezhep ayrımı yapmadan bütün insanlara, Afrika’nın masum ve mazlum fakir toplumlarına sevgi ve şefkat kucağı açan Türkiye ilelebet payidar olacaktır inşallah…

Allah rızası için, karşılık beklemeden, ihlasla hizmet etmek ve bütün insanlığı kucaklamak, Osmanlı Devleti’nin temel politikası idi. Bütün insanların yararlanmasını sağlayan ve herkesin hayatını kolaylaştıran Osmanlı eserleri, gerçekten insanlığın sevgi pınarı olmuştur. Bu eserlerin verdiği hizmetler sayesinde insanların duasını kazanmak, hiç şüphesiz duyguların en güzeli ve en makbulü sayılar.

Tarih boyunca Allah yolunda çaba gösteren Osmanlı Devleti’nin, yaptığı hayır hizmetleri sayesinde amel defterinin kıyamete kadar kapanmayacağını düşünmek yanlış değildir. Sizleri bilmem ama ben buna yürekten inanıyorum.

Yazar: 

Suphi Saatçı