Buradasınız

Prof. Dr. Necdet Demirci Ne Yazık O’nu Kaybettik… Necat Kevseroğlu Türkmen kültür ve bilim insanı, Kerkük Üniversitesi’nin temel direklerinden biri, aramızdan ayrılıp Hakk’a yürüdü. Kaybettiğimiz Prof. Dr. Necdet Demirci’yle gençlik yıllarımızdan

Prof. Dr. Necdet Demirci
Ne Yazık O’nu Kaybettik…
Necat Kevseroğlu

Türkmen kültür ve bilim insanı, Kerkük Üniversitesi’nin temel direklerinden biri, aramızdan ayrılıp Hakk’a yürüdü. Kaybettiğimiz Prof. Dr. Necdet Demirci’yle gençlik yıllarımızdan beri, ömrümüz onunla beraber geçti.
Ömür boyu, onun dostluğuna doyamadım, kederi, güzelliği hep beraber paylaştık, fazileti, tevazu, gösterişsizliği, nazik, diğerkâmlığı, tahammül ve müsamahayı şahsında toplayan ve dostlarına karşı büyük sevgi ve saygı duyan bu kültürlü bilim insanı Dr. Necdet Demirci, mütekamil bir insanın bütün meziyetlerine sahip müstesna bir şahsiyetti; vefakâr bir insandı.
İlmi alanda, mesleği ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar, yazdığı kitap ve araştırmalar, yaptığı çeviriler, İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye tercümeleri yanında kıymetli hem ilmi, hem de Türkmen Edebiyatı ile ilgili yazıları, yetiştirdiği öğrenciler, öğretmenler, takdire şayandır.
Kaybettiğimiz Prof. Dr. Necdet Demirci, onu sevenlerin, dostluğuna doyamayanların ümit etmedikleri bir anda ve enerji, bilgi dolu bulunduğu bir çağda aramızdan ayrılıp gitti ve geride kalan bizleri, kendisine sonsuz sevgi ve saygı ile bağlı olanları, ailesini, kardeşlerini derin acılar içinde bıraktı.
Ömür boyu kendini milli Türkmen davasına adayan Demirci Bağdat’ta öğrenciliği sırasında dört yıl, Bağdat Radyosu’nda, Türkmence Bölümün’de bıkmadan, usanmadan, gönüllü olarak Kültür ve Edebiyat adlı programları, kulaklarımızda o güzel sesi, bu kubbe altında kalan hoş bir sada idi.
Prof. Dr. Necdet Demirci, Kerkük’ün Sarıkâhya Mahallesi’nin Beşiktaş Sokağında tanınan Demircizade Kâzım Musa Efendi’nin oğludur. 1955 yılında baba ocağında, aynı mahallede gözlerini dünyaya açmıştır.
İlk orta ve lise öğrenimini Kerkük okullarında tamamladı, 1976 – 1977 ders yılında Bağdat’ta Müstansıriyye Üniversitesi’nde, Eğitim Fakültesi’nde İngilizce Edebiyatı Bölümün’den mezun oldu.
Başarılı olduğundan, hemen aynı fakültede yüksek lisans ve doktora tahsilini aldıktan sonra Kerkük Eğitim Genel Müdürlüğü’nde, tayin edilmişti. 1987-1996 yılları arasında Kerkük Öğretmenler Enstitüsü’nde öğretmenlik yaptı, İngilizce dili ve edebiyatı derslerini verdi, pek çok sayıda öğretmenler yetiştirdi.
1992 yılında, Erbil’de Salahaddin Üniversitesi’nde Edebiyat Fakültesi’nde sahne maddesi öğretim üyesi oldu. Sonradan 2003 tarihine kadar Tikrit’te Salahaddin Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak ödev yaptı.
2003’ten sonra, rejim düştükten sonra, Kerkük Üniversitesi’ne transfer oldu. 2003-2012 yılları arasında Kerkük Üniversitesi’nde teknik işlerden sorumlu Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu sıralarda Üniversitenin kütüphanesini geliştirdi, çok sayıda Türk tarihi, edebiyatı, dili hakkında kitaplarla zenginleştirdi, bunun yanında da, Türkmen öğretim üyelerinin idari, teknik işlemlerinde yaptığı yardımlar unutulmaz. Üstlendiği görevi kurtlar arasında güzelce yerine getirdi, öğrencilerin, hocaların sevgi ve saygılarını kazandı.
2010 tarihinde, branşı ile ilgili sunduğu araştırma ve çalışmalar neticesinde Profersörlüğe yükseldi. Aynı yıl, Türkmen Bilim İnsanları ve Akademisyenler tarafından Kerkük’te kurulan “Türkmen Akademisyenler Derneği” Başkanı seçildi.
Gençliğinden ölümüne değin, inandığı milli Türkmen davasına hizmet etti. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli derneklerde faal görevler almıştır. Türkmen Öğrenciler Birliğin’de görevlerde bulunmuştur.
Necdet Demirci, lise dönemindeyken Türkmen Kültür ve Edebiyatıyla ilgilenmeye başlamıştır.
Fakültede aldığı branşı edebiyatla ilgili olduğundan, edebiyata olan ilişkisi daha da arttı, o sıralarda çok sayıda Kardeşlik dergisinde ve Yurt gazetesinde, özellikle Kerkük Hoyratları ve eleştiri konularına yer verdi. Bunun yanında çeviri konularına da ilgi gösterdi. İngilizce’den Türkçe’ye, Arapça edebi metinler, şiirler çevirisi dikkat çeker. O günlerde yayın yapan Türkmen yayın organlarında pek çok çeviri yazılarına rastlamaktayız. İlk kitabı da “Metin eleştirisi ve edebi metin anlamına gelen Arapça” “نقد النص ونص الادبي” “Nekd’n-Nas ve Nassü’l-Edebi” adlı kitabı, İngilizce’den Arapçaya çevirerek, yayımlamıştır. Çeşitli ilmi hakemli dergilerde meslek yazıları yazmıştır.
Bilim İnsanı, araştırmacı yazar, çevirmen akademisyen ve eleştirmen Prof. Dr. Necdet Kâzım Musa Demirci, 07 Şubat 2021 tarihinde tedavi gördüğü İstanbul’da vefat etti. 10 Şubat 2021 günü sevenleri, ailesi, akademisyenler, çok kalabalık bir topluluk tarafından Kerkük’te Seyit Ali Paşa Mezarlığı’nın Ahmet Ağa adıyla günümüzde anılan bölümünde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Muhterem ömür dostum, hatıran kalplerimizde ve aramızda yaşayacaktır. Ebedi istirahatgâhında rahat uyu. Dr. Necdet’in vefatından dolayı Türkmen Kültür camiasının duyduğu acı çok derin olmuştur. Allah’tan mağfiret, rahmet dilerim. Türkmen aydınlarının, başta kederli Demirci ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim.
Nur içinde yatsın.

Yazar: 

Nejat Kevseroğlu